Ahmad ABU SA’DA

Filmografía:

  • Diario de guerrilla (Youmiyyat Fida’i/A Guerrilla’s Diary), Palestina, 1969, cortometraje, documental.
  • En la vanguardia (Ma’a al-Tala’I/ On the Vanguard), Palestina, 1970, cortometraje, documental.